ศาลจังหวัดตาก
Tak Provincial Court
Popup-Covid19

main-hilight
Example
News
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้

ประกาศสำคัญ

 แนวทางปฏิบัติสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID-19)
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID - 19) (ฉบับที่ 2)
 การบริหารจัดการคดีของศาลจังหวัดตาก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID -19) ฉบับที่ 1
 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019)
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 1
 การให้บริการขอประกันตัวทางออนไลน์
 การพิจารณามีคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราว (คำร้องใบเดียว)
 เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : covid 19) ฉบับที่ 3
 ประกาศขอปล่อยชั่วคราวออนไลน์ศาลจังหวัดตาก
 เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : covid 19) ฉบับที่ 2
 เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : covid 19) 
 ข้อกำหนดและมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 แนวปฏิบัติการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภค
 แบบฟอร์มกรอกสำหรับการยื่นคำร้องขอประกันตัวออนไลน์ผ่านระบบ CIOS

แนวทางปฏิบัติสำหรับการไกล่เกลี่ยออนไลน์


 
แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผัดฟ้อง/ฝากขัง/การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและปล่อยชั่วคราวในชั้นสอบสวนในลักษณะการประชุมทางจอภาพหรือ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 
 

 
 
 

 คำแนะนำและข้อบังคับของประธานศาลฎีกา 

คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับปล่อยชั่วคราวผู้หาหรือจำเลย พ.ศ.2563
 คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๔๗
 สรุปข้อบังคับของประธานศาลฎีกา เรื่อง EM และข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว

   

รู้จักศาลยุติธรรม

                 


 

ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
 

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

ระบบสืบค้นคำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกาสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎหมายที่สนใจศึกษา“คำพิพากษา คำสั่งคำร้องและคำวินิจฉัยศาลฎีกา” สามารถสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ http://deka.supremecourt.or.th/

image

 

ศาลยุติธรรมกับมาตรการการรับมือกับเชื้อ Covid 19
 

image

Work from Home
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 Work from Home ทำงานที่บ้านเป็นอีกแนวทางในการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ชีวิตพนักงานปลอดภัยและลดจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่อาจเพิ่มขึ้นได้

image

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image
image